General information

Information.

Inge Husted, Anette Aggerholm Leth og Anders Vibæk er klinikkens indehavere og faste læger.

Banegårdslægerne er en familielægeklinik i centrum af Aarhus.

Akut sygdom, hastende tilfælde, nyopståede skader:

Ring på vores akutnummer: 70 26 10 14 – Må udelukkende bruges når minutter gør en forskel, ellers skal du anvende vores almindelige telefonnummer. Forkert brug af akutnummer kan medføre at en person med behov for akut lægehjælp ikke kan komme igennem.

Kurser / ferie

Under kursusdeltagelse og i ferier henvises til 1-3 nabokolleger på telefonsvareren, ved opslag på døren og i god tid informeres via hjemmesiden her og vores Praksisskærm i klinikken.
NB: Afhængighedsskabende medcin kan IKKE bestilles hos vikarlæger, vær derfor opmærksom op til ferier.

Medicinstuderende

I perioder kan du møde medicinstuderende ved konsultationer. Banegårdslægerne deltager i uddannelse af læger på medicinstudiet. I perioder, hvor dette er gældende vil det nævnt ved opslag på praksisskærmen i venteværelset. Vil man være alene med lægen, så sig blot til.

Om ventetid

Vi forsøger at undgå ventetid, så vidt overhovedet muligt. Ventetid kan dog opstå!

Det kan være fordi, at der er opstået en akut problemstilling, som tager længere tid end forventet. Vi beder derfor om forståelse. En dag kan det måske være dig, som har brug for ekstra tid.

Hvis du kommer for sent til en aftalt konsultation, kan det ske at du må få en tid en anden dag, fordi forsinkelsen kan medføre at de næste patienter kommer til at vente for længe.

Derfor – af hensyn til andre patienter – meld afbud pr. telefon, hvis du ikke kan nå at komme til en aftalt konsultation.

Uddannelseslæge

Vi vægter lægelig uddannelse meget højt. I perioder har vi ansat uddannelseslæger, som har selvstændige konsultationer i klinikken. Uddannelseslæger har bestået den lægelige embedseksamen. Lægen er typisk ansat for 6 – 12 måneder, som led i en videregående uddannelse til specialist.
Alle uddannelseslægens patientkontakter gennemgås med en af de faste læger via supervision.