Vaccination

Influenzavaccination

Fra 1. oktober 2022 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år (næsespray) bliver vaccineret mod influenza.

Influenzavaccine 1. oktober 2022 til 30. januar 2023. 

Sæsoninfluenza medfører hvert år stor sygelighed, samt en stigning i hospitalsindlæggelser og dødelighed. Alvorlige tilfælde rammer især ældre mennesker og personer med visse kroniske lidelser.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor sæson-influenzavaccination af personer tilhørende nedenstående risikogrupper og influenzavaccination er derfor gratis for alle personer i følgende risikogrupper:

Vaccinationen skal foretages hvert år mellem oktober og januar, da influenzatyperne hele tiden ændrer sig.

Gratis vaccination mod pneumokokker til borgere i særlig risiko

Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. For at beskytte sårbare borgere er vaccination mod pneumokokker gratis for alle, der er fyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko. Tilbuddet gælder til og med d. 31. december 2022.

Du kan læse nærmere om hvilke grupper der er dækket på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Link. 

Gratis vaccination gives til følgende grupper

 • Personer, der er fyldt 65 år.
 • Førtidspensionister.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. •
 • Ved visse kroniske sygdomme, se nedenfor:
  • Kroniske lungesygdomme (bl.a. astma og KOL).
  • Hjerte- og karsygdomme.
  • Sukkersyge.
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt.
  • Svær overvægt (vejledende: BMI>40).
  • Påvirket vejrtrækning grundet nedsat muskelkraft.
  • Kronisk lever- eller nyresvigt.
  • Visse andre sygdomme (spørg lægen).
 • Husstandskontakter til personer med svær immunsupprimering (medfødt eller erhvervet immundefekt).
 • Personale i sundheds- og plejesektoren.

COVID 19 Vaccination

Der er indgået aftale om vaccination af risikogrupper med 4 booster mod COVID19. Vi tilbyder Pfizer og Moderna vaccine.

Målgruppe Vaccine Hvornår
+ 85 årige COVID-19 15. september 2022 (vi får ikke leveret vacciner før 1. oktober 2022)
Plejehjemsbeboere samt medarbejdere på plejecentre, som er omfattet af vaccinationsprogrammet. Influenza

Pneumokok

1. oktober 2022
Børn 2-6 år (tilbydes kun i almen praksis og ikke i de regionale vaccinationscentre) Influenza 1. oktober 2022
Sociale botilbud, samt medarbejdere på botilbuddet, som er omfattet af vaccinationsprogrammet.* Influenza

Pneumokok

COVID-19

1. oktober 2022
Vaccination af alle relevante målgrupper, som er omfattet af vaccinationsprogrammet. Målgrupperne er beskrevet af Sundhedsstyrelsen her. Influenza

Pneumokok

COVID-19

1. oktober 2022

Rejsevaccination

Vi tilbyder ikke rejsevaccination eller rådgivning hos Banegårdslægerne. Dette er en privat ydelse. Vi henviser til lokale vaccinationsklinikker eller praktiserende læger som udbyder dette.

Stivkrampe booster gives kun vederlagsfrit ved skader – ikke forud for rejse, da er det også egen betaling.