Søfarende

Helbredsundersøgelse ved søfartslæge

Helbredsundersøgelser for søfarende kan bestilles hos søfartslæge Inge Husted, Anette Aggerholm Leth eller Anders Vibæk.
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SoefarendeBemanding/LaegeHelbred/Laegeundersoegelse

Du skal udfylde en blanket før undersøgelsen ved lægen + aflevere en urinprøve – kom derfor i god tid – mindst 10 min før undersøgelsen.

Husk ID med billede: pas, kørekort eller søfartsbog.

Hvis du anvender  briller eller linser, skal dit syn kunne testes både MED og UDEN korrektion.

Husk at medbringe evt. Blå Bog/Helbredsbevis for Søfarende fra tidligere undersøgelse.

Helbredsundersøgelsen skal betales i klinikken. Vi modtager Dankort, MobilePay eller kontant. Din arbejdsgiver refunderer beløbet.

Ansøgere til skoleskibene Danmark og Georg Stage og visse af søfartsuddannelserne skal ikke betale for undersøgelsen, men medbringe dokumentation for optagelse.

Syns- og Høreprøve for fritidssejlere

Undersøgelsen kan bestilles hos Søfartslæge Inge Husted, Anette Aggerholm Leth og Anders Vibæk.